Om os

Medierne, der populært omtales som den fjerde statsmagt, har en afgørende rolle vores samfunds politik og udvikling generelt. Der er derfor brug for troværdige medier, medier der retter fokus i en konstruktiv retning, medier der formidler direkte fra kilden og stiller sagen i centrum, frem for et ensidigt fokus på ‘hvad der sælger’.

Refleksionstid er netop et sådant medie. Vi tilskriver os idealet om oplysning og gennem formidlingen af videnskab og forskning, håber vi at præge mediebilledet i en retning, der bidrager mere positivt til vores samfundsudvikling.

Vi ønsker at gøre videnskab mere tilgængeligt for den almene borger via en troværdig platform, hvor interviews og artikler er virkemidlet til refleksion og indsigt i forskning på universitetsniveau.

Vi taler for et mangefacetteret syn på viden og dannelse, og formidler derfor videnskab bredt og på tværs af institutter og fag. Det vigtigste for os er, at forskningen har nyhedsværdi og videnskabelighed.

Konkret ønsker vi at hjælpe en målgruppe som har interesse i forskning og videnskab, men som har svært ved at overskue tilgængeligheden og adgangen til den pågældende viden. Vi vil også gøre hvad vi kan, for at vække enhvers interesse for videnskab og forskning, da vi mener den har almenmenneskelig relevans. Endvidere ønsker vi at øge respekten og anerkendelsen for de mennesker, der bruger årevis på at fordybe sig i et videnskabeligt emne, emner der uden tvivl hjælper samfundets udvikling fremad både teknologisk og menneskeligt. 

I vores podcast hører man derfor forskeren selv forklare om forskningens indhold, og vi giver dermed lytteren et unikt indblik i den forskning, der netop nu er førende på de danske universiteter. Hvis man ikke har tid til at fordybe sig i en 30 minutter lang podcast, kan man læse artiklen, der bygger på samme. Artiklerne er derfor også lavet efter førstehåndsprincippet, hvor vi refererer direkte til kilden, i en forkortet udgave.

Refleksionstid er grundlagt i Aalborg og samarbejder med Aalborg Universitet. Vores fokus er i første omgang at formidle den lokale forskning og viden fra Aalborg Universitet. Det betyder selvfølgelig ikke, at formidlingen kun har lokal relevans. Hele det danske samfund og dets borgere vil naturligvis have gavn af de tanker, der formidles.

Udover vores egen formidling tilbyder vi også ‘Public Access’. Public Access er en platform for vidensformidling og refleksioner. På Refleksionstids Public Access har borgere og organisationer mulighed for at få hjælp til at producere podcasts omkring videnskab, tænkning og refleksion. Disse podcast skal leve op til Refleksionstids standard for formidling. Er det et godt produkt, vil vi støtte med udstyr; mikrofoner, lokaler mm., samt redigering, ‘mediehosting’ og produktion. Kontakt os gerne for mere information.