CRAFT: Stolen og den europæiske kulturarv

CRAFT: Stolen og den europæiske kulturarv

Billede: Kennedy og Nixon sad i “the chair”, designet af danske Hans Wegner under den første tv transmitterede debat imellem to amerikanske præsidentkandidater.

I nyt projekt samarbejder Aalborg Universitet med flere europæiske universiteter, samt partnere i erhvervs- og kulturlivet. CRAFT-projektet har den arkitektoniske arketype “stolen” som omdrejningspunkt, der på den ene side beskæftiger erhvervslivet igennem håndværksmæssig produktion, og på den anden side har en kulturel, personlig og historisk dimension.

Aalborg Universitet har sammen med en række europæiske samarbejdspartnere fået støtte af EU til at udarbejde et større tværfagligt projekt henover 3 år. CRAFT fik flest point af alle ansøgere da EU i 2018 frigav midler til projekter om den fælleseuropæiske kulturarv, og bliver kategoriseret som et Erasmus plus projekt. Dette betyder at man forpligter sig til strategisk partnerskab imellem flere samarbejdspartnere.

Projektets tværfaglighed kommer til udtryk igennem nogle meget forskellige samarbejdspartnere, f.eks. skal studerende og ansatte på institut for Byggeri og Anlæg samarbejde med en eksperimenterende teatertrup fra Ancona i Italien, men derudover tæller samarbejdet også universiteter fra Portugal, Slovenien og Spanien samt det prisvindende møbelfirmaet Hans Thyge og Co. fra Danmark.

Projektleder Anna Marie Fisker forklarer i det følgende lidt om projektets partnere og valg af titel: ”Navnet Craft refererer til craftmanship, altså håndværk, det er partnere der arbejder med hænderne, vi er ingeniører, arkitekter, designere. Men vi har også teorifeltet med, fordi nogle af vores partneruniversiteter er inden for kunst, kunsthistorie, arkitekturhistorie, naturfilosofi og videnskab

Projektet har arketypen stolen som omdrejningspunkt, da stolen både kan tolkes ud fra et design- og håndværksmæssigt syn, men også har en helt central betydning i de fleste menneskers hverdag.  Anne Marie Fisker forklarer:

Det er stolen, stolens håndværk, stolens historie, stolens udvikling, stolens fremtid som vi skal arbejde med. Det er jo et stykke inventar de fleste af os bruger mange gange om dagen, vi bruger den på arbejde, når vi sidder ned i bussen på vej på arbejde, vi sidder i en stol når vi transporterer os fra et sted til et andet… derhjemme der har vi sikkert også vores yndlingsstol vi sidder og læser i, vi har måske også en stol vi har arvet, som er lidt svær at sidde i, men betyder noget for os fordi en oldemor var meget glad for den, stoffet er måske lidt flosset, men det er stadig en stol der er værd at bevare

En del af projektet handler også om stolen som begreb, et begreb, der kan bruges til at åbne op for en større kulturel fortælling. Mange vil nok genkende tronen fra Game of Thrones, men hvorfor er netop denne stol så vigtig? Svarene på dette spørgsmål åbner op for et helt univers af narrativer om personer, intriger og stemninger. På samme måde kan man bruge stolen som en rambuk for en større fortælling om vores fælleseuropæiske identitet og historie. Stolen kan desuden forstås på alle sprog, og derfor virker den også på tværs af landegrænser som et forenende tredje, i et tværkulturelt miljø med mange sprog.    

Billede: Tronen fra Game of Thrones, en stol der åbner op for utallige narrativer. HBO.

Fra Skagens Rådhus til ældgamle snedkere i Portugal

Siden projektets start i efteråret 2018 har parterne mødtes forskellige steder i Europa, det første møde foregik i Danmark, hvor delegationen besøgte Skagen. Ud over opstart af CRAFT projektet, oplevede de delagerede også en smule af den danske kulturarv. Her brugte man forskellige skagensmaleres stole til at åbne op for fortællingen om det helt unikke kunstmiljø, der historisk set har været i Skagen, man besøgte desuden det fredede rådhus tegnet af arkitekten Ejnar Borg.

Da CRAFT senere besøgte Portugal var snedkerfaget i centrum for besøget. I Portugal har man for tiden svært ved at hverve unge til snedkerfaget, derfor frygter man fra portugisisk side, at de gamle snedkerteknikker går tabt. Derfor besøgte deltagerne fra CRAFT gamle portugisiske snedkermestre for at se håndværket i praksis, hvilket ifølge Anne Marie Fisker var en stor oplevelse. Det er dog ikke kun i Portugal, at man har svært ved at hverve unge til håndværksfag, det er et generelt problem i hele EU, hvilket giver CRAFT projektet et helt konkret fokus og berettigelse, nemlig at få ungdommen til at interessere sig for håndværk og design samt den kulturarv, der følger med. Anna Marie Fisker forklarer, i det følgende, at netop forståelsen af kulturarv har positive sidegevinster under uddannelse:

Vi bliver nødt til at lave nogle projekter, der hiver unger mennesker ind og involvere dem, fordi vi tror alle sammen på, at får man en forståelse af hvilken værdi den kulturelle arv har, så bliver man faktisk bedre rustet til at arbejde med rigtig mange relevante ting den dag man har fået sin mastergrad

 

Bænken i Ljublana

I Slovenien besøgte man universitetet i Ljublana, hvor fokusset lå på en hel speciel bænk, der præger hovedstaden. Det er nemlig en bænk, hvor udtrykket ændres alt efter hvor man er i byen, fordi forskellige arkitekter har fået lov til at designe deres egen udgave af den offentlige bænk:

Bænken er så fleksibel, at hvis man skal sætte en ny bænk op, og man lige har lavet et nyt boligbyggeri, så er det arkitekten for det boligbyggeri der så styrer bænken i det område, og måske tilføjer en ting eller tager noget fra, ligger en ny overflade… når man så går sig en tur eller løber og ser de her bænke over flere kilometer, så kan man se de er i familie med hinanden, det er et stort projekt, de bestemt kan være meget stolte af i Slovenien

Udover at besøge dette bænkprojekt, fik den danske delegation også mulighed for at fremlægge lidt om dansk designhistorie, hvilket ifl. Anna Marie Fisker var meget populært på universitetet i Ljublana:

Vi talte stolehistorie med de studerende på universitetet, og mange af dem interesserede sig for de danske stolemestre Arne Jacobsen, Verner Pantom, Hans Wegner, vi var ikke helt dumme engang i Danmark til de her stole.”

 

Håndbog om tværfagligt arbejde

En del af CRAFT projektets formål er også at producere en slags håndbog, eller med andre ord et curriculum, til eftertiden. Håndbogen har til formål at dokumentere CRAFT projektets resultater og hjælpe andre med at lave et lignende tværfagligt samarbejde fremover. Anna Marie Fisker forklarer om den rolle Aalborg Universitet har i forhold til at udvikle dette curriculum:

Aalborg har en stor rolle her, og det har vi fordi at vi i vores hverdag, når vi arbejder med undervisning, arbejder med problem-based learning, som er en meget fornem måde og en meget udviklende måde at arbejde med læring på, fordi man ikke bare løser et problem hvis man er studerende, man er faktisk også med til at formulere problemstillingen, og for mig at se, nu har jeg jo været lærer i rigtig mange år, så giver det for et ungt menneske, der er uddannet i Aalborg, den fordel, at man også er i stand til at se problemer nærmest før de dukker op, og det er altså ret godt for et firma efterfølgende, at få sådan et ungt talentfuldt menneske ansat”… ”så den del tager vi med os i forhold til at udvikle de her kurser og det her curriculum hos de andre universiteter.”  

 

La Biennale di Venezia

En del af CRAFT projektets mål, vil også være, at man deltager i den internationale kunstudstilling ”La Biennale di Venezia” i efteråret 2019 samt arkitektur udstillingen 2020, begge i Venedig. Her skal det førnævnte eksperimenterende teater fra Ancona samle trådende op fra projektet og opføre en forestilling, med stolen som udgangspunkt, foran et betalende publikum. De studerende får også en opgave i Venedig, hvor de skal prøve at få noget kulturelt ud af monoblock stolen, som nok er en af verdens mest producerede stole, der er billig, lavet af plast og findes overalt i hele verden. Den billige plastikstol står i skarp kontrast til omgivelserne i byen Venedig, der bugner med historisk arkitektur og har en lang række bygninger og kunstværker, der kategoriseres som verdensarv.

Billede: CRAFT deltager i den store kunstudstilling Biennale de Venezia. Shutterstock.

Dette skal dog ikke skræmme de studerende, som bliver tvunget ud i kreative løsninger, de kan f.eks. holde en tale på stolen forskellige steder i Venedig, Anna Marie Fisker forklarer at netop monoblock stolen har været brugt til dette før: ”Hillary Clinton stod på en monoblock stol på et tidspunkt da hun forsøgte at forklare folket, hvad hun ville politisk.” hvilket viser at selv den billigste stol kan have en rolle for et af jordens mest magtfulde mennesker.

 

CRAFT projektet forventes afsluttet i 2021, men hvis du har lyst til at følge projektet og dets resultater kan du besøge hjemmesiden http://craft-culturalheritage.eu/

 

/Søren Bruun Jensen, Refleksionstid

En mening om “CRAFT: Stolen og den europæiske kulturarv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *