• Islam og populisme - Susi Meret
  by Refleksionstid on marts 14, 2020 at 5:20 pm

  Et nyt forskningsprojekt viser en umiddelbar kontraintuitiv sammenhæng. Gennem undersøgelser i Tyskland, Italien, Østrig, Ungarn, Holland, Frankrig, USA og Danmark, har man påvist at sammenhængen mellem muslimer og højrenational populisme er omvendt proportionel. Det viser sig, at jo færre muslimer der er, desto mere højre-populisme ser vi – hvorfra navnet ”én procent-problemet” stammer. Refleksionstid har talt med forfatteren af den danske undersøgelse, Susi Meret, lektor ved Institut for Politik og Samfund og ACEuS – Aalborg Centre for European Studies. Medvirkende: Susi Meret og Anders Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Børn som skabende verdensborgere - Antje Gimmler
  by Refleksionstid on februar 29, 2020 at 3:28 pm

  Kan idéen om verdensborgerskab berige vores tilgang til børns leg og dannelse? Antje Gimmler, professor i Anvendt Filosofi ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, er netop nu i gang med at undersøge begrebet verdensborgerskab, hvad det kunne betyde i en dannelsessammenhæng, og hvorfor begrebet synes så aktuelt i dag. Medvirkende: Antje Gimmler og Anders Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Musikterapi: Kommunikation og fællesskab gennem musik - Ulla Holck
  by Refleksionstid on februar 7, 2020 at 11:48 am

  Musikterapi er en behandlingsform, der ser stigende anvendelse i alle mulige sammenhænge på sundhedsområdet og i vores velfærdssystem som hele. Psykiske lidelser - fx depression, skizofreni, og posttraumatisk stress, områder som demensomsorgen, behandling af erhvervede hjerneskader, autismeområdet osv., er alle steder musikterapien har vundet indpas. Men hvorfor og hvordan virker det? Det har Refleksionstid talt med Ulla Holck om. Hun er lektor i musikterapi ved Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet og leder af Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS). Ulla har selv arbejdet som musikterapeut, og har nu i en årrække forsket i musikterapiens virkemåder og anvendelse. Medvirkende: Ulla Holck og Martin Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Køn, fred og sikkerhed - Kathrine Bjerg Bennike
  by Refleksionstid on januar 24, 2020 at 3:28 pm

  I det store hele bryster vi os af at være nået langt med ligestillingen i Danmark. De fleste af os går med forestillingen om, at kvindeundertrykkelse hører fortiden til, og at vi nu ovenpå forrige århundredes kønskampe er nået til et punkt, hvor kvinder og mænd har samme muligheder og nyder respekt i samme omfang for vores bedrifter. Men er det nu også hele sandheden? Hvad nu hvis man dykker ned i en af de sidste ”mande-bastioner” i samfundet, nemlig Forsvaret? Hvordan er det egentlig at være kvinde der? Hvad betyder køn der? Og er forsvaret kommet ind i det 21. århundrede? Det har Kathrine Bjerg Bennike blandt andet undersøgt. Kathrine er ph.d.-studerende og ekstern lektor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet. Hun lægger i disse dage sidste hånd på sin Ph.d.-afhandling med overskriften: ’Køn, fred og sikkerhed i Det Danske Flyvevåben’. Refleksionstid har talt med Kathrine om undersøgelsen. Medvirkende: Kathrine Bjerg Bennike og Martin Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Kommunikation i ledelse og organisationer - Ann Starbæk Bager
  by Refleksionstid on januar 10, 2020 at 2:32 pm

  Mange ledere efterspørger i dag kompetencer og værktøjer der kan hjælpe deres kommunikation. God kommunikation bliver nemlig anset for én af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste egenskab overhovedet hos en god leder. Men hvad er overhovedet god kommunikation? Refleksionstid har sat sig for at blive klogere på dette, og har derfor snakket med Ann Starbæk Bager, Adjunkt ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, som har forsket i organisations- og ledelseskommunikation. Medvirkende: Ann Starbæk Bager og Anders Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • OECD og den globale testkultur - Christian Ydesen
  by Refleksionstid on december 13, 2019 at 12:55 pm

  Internationale og nationale test er blevet hverdagskost i det danske skolesystem. Alle elever store som små underlægges nu test, måling og evaluering så vi sikrer os, at deres kvalifikationer lever op til kravene på fremtidens arbejdsmarked. Det er i hvert fald grundtanken ved PISA og de nationale test i Danmark. Men er det nu også alene dét, der kommer ud af testene? Og hvordan er det egentlig gået til, at store dele af verden nu konkurrerer om at have de dygtigste skoleelever med den højeste PISA-score? Refleksionstid har talt med Christian Ydesen, professor MSO, ved Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet. Han leder en forskningsgruppe, der netop nu undersøger disse spørgsmål blandt andet. Medvirkende: Christian Ydesen og Martin Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Vejen mod selvhelende glas - Morten Mattrup Smedskjær
  by Refleksionstid on november 28, 2019 at 7:53 pm

  Aalborg Universitets glaskemikere har gjort sig et mærkværdigt fund; en special type glas, hvis eksisterende brud, modsat andre typer glas, ikke forværres af vand, men derimod viser selvhelende egenskaber. Refleksionstid har talt med lederen af forskningsgruppen bag fundet, Professor MSO Morten Mattrup Smedskjær. Medvirkende: Morten Mattrup Smedskjær og Anders Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Social dumping og arbejdsmigration - Bjarke Refslund
  by Refleksionstid on november 10, 2019 at 3:38 pm

  Social dumping er i løbet af de sidste 10-15 år blevet et velkendt fænomen i den offentlige debat om arbejdsmarkedet i Danmark. Fagbevægelsen og andre har gennem årene råbt vagt i gevær, og kæmpet en intens kamp mod fænomenet og de arbejdsgivere, der udnytter det. I løbet af de seneste år er der dog sket nogle interessante udvikler i forbindelse med social dumping i Danmark. For at forstå dette nærmere har Refleksionstid har talt med af en de forskere på Aalborg Universitet, der har fulgt og analyseret udviklingen. Medvirkende: Bjarke Refslund og Martin Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Nye bæredygtige renseanlæg - Morten Lykkegaard Christensen
  by Refleksionstid on oktober 4, 2019 at 11:52 am

  I Danmark har vi nogle af verdens bedste renseanlæg. Faktisk er de så gode, at de ikke længere forbruger energi, men derimod producerer det, når de renser vores spildevand. Men samtidig med, at vi er blevet bedre til at udvinde energi i vores renseanlæg, er vi måske også kommet til at overse den ekstra belastning det kan have på klimaet. I et samarbejde med Krüger A/S, vil Institut for Kemi og biovidenskab ved Aalborg Universitet nu forsøge at gøre noget ved dette problem. Projektet har fået navnet KLIVER, Det Klimavenlige Renseanlæg. Medvirkende: Morten Lykkegaard Christensen og Anders Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Bæredygtig isolering af gamle fjernsynsskærme - Martin Bonderup Østergaard
  by Refleksionstid on september 21, 2019 at 3:51 pm

  Nyt patenteret isoleringsmateriale udviklet på Aalborg Universitet skal gøre fremtidens danske byggeri mere bæredygtigt. Celleglas eller skumglas hedder materialet, som nu i en ny udgave skal kunne benyttes som primært isoleringsmateriale i stedet for mineraluld eller stenuld. Refleksionstid har talt med én af forskerne bag udviklingen. Medvirkende: Martin Bonderup Østergaard og Martin Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • En stridsmand fylder 70 - Finn Olesen & Mogens Ove Madsen
  by Refleksionstid on august 6, 2019 at 6:25 am

  Jesper Jespersen har været i vælten i mange år. Hans virke som kritisk økonom, og aktiv samfundsdebattør har gjort ham til en både velkendt og problematisk figur i den offentlige samfundsøkonomiske diskussion. I år fylder han 70 og det gav nogle af hans ligesindede kollegaer fra Aalborg Universitet anledning til at lave et festskrift til ham. Medvirkende: Finn Olesen, Mogens Ove Madsen og Martin Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • CRAFT: Stolen og europæisk kulturarv - Anna Marie Fisker
  by Refleksionstid on august 6, 2019 at 6:23 am

  Hør mere om det EU støttede projekt CRAFT, hvor Aalborg Universitet arbejder sammen med flere europæiske universiteter, samt partnere i erhvervs- og kulturlivet. Projektet har den arkitektoniske arketype “stolen” som omdrejningspunkt, der på den ene side beskæftiger erhvervslivet igennem håndværksmæssig produktion, og på den anden side har en kulturel, personlig og historisk dimension. Medvirkende: Anna Marie Fisker og Søren Bruun Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Moral og etik på Aalborg Universitetshospital - Patrik Kjærsdam Telléus
  by Refleksionstid on juli 26, 2019 at 7:02 pm

  Det er nu ikke længere blot en forestilling at der er forskel på læger og sygeplejersker, når det kommer til spørgsmål om moral og etik. En ny undersøgelse lavet på Aalborg Universitetshospital har sat tal på denne forestilling, med et håb om, at vi kan begynde at få italesat forskellene, og forstærke samarbejdet på vores sygehuse. Refleksionstid har talt med en af bagmændene bag forskningen. Medvirkende: Patrik Kjærsdam Telléus og Anders Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Studenterprojekter, der gør en forskel! - Jens Myrup Pedersen & Giajenthiran Velmurugan
  by Refleksionstid on juni 5, 2019 at 1:24 pm

  Alt for mange semester-projekter på universitetet ender på en hylde eller en server, uudnyttet og glemt. Det gøres der nu i stor stil noget ved. Internationale studenterprojekter med bæredygtige mål skyder i disse tider op overalt og Refleksionstid har talt med to af dem, der gør det muligt på Aalborg Universitet. Medvirkende: Jens Myrup Pedersen, Giajenthiran Velmurugan og Martin Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/

 • Intelligente høreapparater - Morten Kolbæk
  by Refleksionstid on juni 5, 2019 at 10:11 am

  Fremtidens høreapparater sorterer selv baggrundsstøjen fra og giver brugeren den rene tale. De adskiller også forskellige stemmer og lader den hørehæmmede fokusere på sin samtalepartner. De bygger på kunstig intelligens, og grundstenene i denne udvikling bliver i øjeblikket lagt på Aalborg Universitet. Refleksionstid har talt med en af forskerne bag gennembruddet. Medvirkende: Morten Kolbæk og Anders Jensen Musik og lyd: Jonas Lauridsen - http://beyond-listening.com/